hotel
Hotel interiors
Capacity
Capacity bed
Våra
referenser
Inrednings
tips
Kontakta
oss

KOSTNADSEFFEKTIVT BÄTTRE ÄN BILLIGT

Som i alla projekt måste man ha en budget att förhålla sig till. Budgeten avgör både omfattning och val av produkter. Viktigt när man sätter sin budget är att tänka på att hotell är en industriell offentlig miljö som kräver att möblemanget håller i många år. Det är alltså inte prislappen enbart som säger om en viss produkt är rätt val utan även hur länge den förväntas hålla.

VÄLJ 2 AV 3… ELLER?
Det finns ett talesätt som man ofta hör; Billigt, bra och snabbt, du kan bara kombinera två av dem. Om du väljer bra och snabbt blir det inte billigt, väljer du billigt och snabbt blir det inte bra osv. Hur ska man förhålla sig till detta då det gäller inredningsprojekt för hotell?

  • Den investering som görs bör generera intäkter år framöver för att vara genomförbar och då är det viktigt att varken design, inredningen eller arbete får vara av undermålig kvalité. Man bör alltså välja ”bra”.
  • När man jobbar med att hyra ut rum vill man hålla nere tiden för projektet för att minimera intäktsbortfallet. Därför vill man även välja ”snabbt”.

Hur blir vi då med ”billigt”? Måste ett renoveringsprojekt vara ”dyrt”? Svaret är att frågan är att den är felställd. Det är mer korrekt att tala om ”kostnadseffektiv” än om ”billig”. Om vi till exempel köper en billig stol (dvs med låg prislapp) som har kort livslängd kan den investeringen vara mindre kostnadseffektiv än en dyrare stol med längre livslängd. Det är alltså viktigt att hålla ett längre perspektiv än inköpskostnad när vi talar om kostnadseffektivitet.
När du ska genomföra ett renoveringsprojekt bör du alltså sikta på Bra, Snabbt och Kostnadseffektivt.

DUBBELT SLITAGE
Billigt i bemärkelsen ”lågt pris” är tyvärr ofta också förknippat med låg kvalité. För ett hotell som har extremt hög nyttjandegrad på sina möbler blir detta ett problem. Förutom det slitage som kommer av att möbler används dagligen är det också så att hotellrum städas varje dag. Inredningen måste alltså hålla för en hög nyttjandegrad men också en daglig hantering av personal. Det finns pengar att tjäna på lättstädade, väl genomtänkta hotellrum med inredning av god kvalité.
Är det trångt om utrymme finns också lösningar för att underlätta för städpersonalen. Något som är ekonomiskt fördelaktigt men framför allt sparar det personalens ryggar.

FINANSIERINGSMODELLER
Se till att finansiera ditt renoveringsprojekt på bästa sätt.  Ofta är det bra att dela upp större projekt i etapper för att sprida på utgifterna över tid. Samtidigt kommer intäkterna från renoveringen eller bygget snabbare in. Detta sätt passar bra om man har naturliga ”zoner” som kan avgränsas under arbetets gång (t ex våningar eller korridorer).

I vissa fall kan leasing vara ett alternativ. PMI erbjuder den betalformen både vid inredningsprojekt och när det gäller sängskåpet Capacity Bed.

PMI har bred erfarenhet när det gäller att hitta bästa finansieringsmodell.
Kontakta PMI inför nästa projekt.