Kostnadseffektiv hotellinredning

3 tips för prisvärd hotellinredning

En prisvärd hotellinredningar är viktig när man planerar ett nytt eller uppgraderat hotell. Man har alltid en budget att förhålla sig till. En budgeten som både avgör omfattning och val av produkter. Vi ger 3 tips på hur du hittar en prisvärd hotellinredning som jobbar i det tysta för ditt hotell.

1. Prisvärd hotellinredning bättre än billig

När du ska ta fram en ny eller uppgraderad hotellinredning finns ett talesätt som man ofta hör; Billigt, bra och snabbt, du kan bara kombinera två av dem. Om du väljer bra och snabbt blir det inte billigt, väljer du billigt och snabbt blir det inte bra osv. Hur ska man förhålla sig till detta då det gäller nybyggnation  eller renovering av hotell och hotellinredning?

Det finns några viktiga mål som man måste försöka uppfylla:

  • Den investering som görs bör generera intäkter år framöver för att vara genomförbar och då är det viktigt att varken inredningsdesign, hotellinredning eller arbete får vara av undermålig kvalité. Man bör alltså välja ”bra”.
  • När man jobbar med att hyra ut hotellrum vill man hålla nere tiden för projektet för att minimera intäktsbortfallet. Därför vill man även välja ”snabbt”.


Hur blir det då med ”billigt”? Måste ett inredningsprojekt vara ”dyrt”? Problemet är att frågan är felställd. Det är mer korrekt att tala om ”prisvärd” än om ”billig”. Om vi till exempel köper en ”billig” stol (dvs med låg prislapp) som har kort livslängd kan den investeringen vara mindre prisvärd än en dyrare stol med längre livslängd. Det är alltså viktigt att hålla ett längre perspektiv än inköpskostnad när vi talar om prisvärd hotellinredning.

När du ska renovera ditt projekt bör du alltså sikta på Bra, Snabbt och Prisvärt.

2. Satsa på hållbar och smart hotellinredning

Billigt i bemärkelsen ”lågt pris” är tyvärr ofta också förknippat med lägre kvalité. För ett hotell som har extremt hög nyttjandegrad på sina möbler blir detta ett problem. Förutom det slitage som kommer av att möbler används dagligen är det också så att hotellrum städas varje dag. Din hotellinredning måste alltså hålla för en hög nyttjandegrad men också en daglig hantering av personal. Det finns pengar att tjäna på lättstädade, väl genomtänkta hotellrum med inredning av god kvalité.

Är det trångt om utrymme finns också lösningar för att underlätta för städpersonalen. Något som är ekonomiskt fördelaktigt men framför allt sparar på personalens ryggar.

3. Hitta rätt finansieringsmodell

Hur prisvärd en hotellinredning är påverkas inköpspris, livslängd men också installationskostnad. I ett inredningsprojekt måste man ta med den kostnad projektet i sig innebär i form av utebliven intäkt när hotellrum blockeras från uthyrning. Med rätt typ av upplägg och finansiering blir inredningsprojektet enklare att genomföra.

Man kan med fördel dela upp större inredningsprojekt i etapper. Försök att hitta naturliga zoner som inreds var för sig. Det kan röra sig om våningsplan, korridorer eller andra naturliga avgränsningar av byggnaden. På det sättet kan fortfarande större delar av hotellet nyttjas för uthyrning. Utgifterna fördelas också över tid vilket i kombination med en fortsatt uthyrning ger en bättre ekonomi i projektet. 

I vissa fall kan leasing vara ett alternativ. PMI erbjuder den betalformen både vid inredningsprojekt och när det gäller sängskåpet Capacity Bed.

Prisvärd hotellinredning

PMI har bred erfarenhet när det gäller att ta fram hotellinredning, genomföra renoveringar och att hitta bästa finansieringsmodell.