Vi värnar om din

integritet

PMI respekterar din integritet och rätten till dina personuppgifter. Grundprincipen är att vi inte sparar annan information än den som krävs för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig.

PMI respekterar din integritet och till dina personuppgifter. Vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med de bestämmelser som gäller. Grundprincipen är att vi inte sparar annan information än den som krävs för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig.

PMIAB.SE och kakor
På pmiab.se använder vi oss av webbplatskakor (cookies) och enhetsidentifierare från tredje part för att anpassa innehållet samt tillhandahålla funktioner för sociala medier och möjliggöra analys av vår webbtrafik.
Vi sparar inte någon information själva men vidarebefordrar identifierare och annan information från din enhet till de sociala medier och analysföretag som vi samarbetar med, dvs. Google och Facebook, för analys och annonsering. Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Informationen kan sparas i upp till 5 år.

E-POSTFORMULÄR
Du kan, om du så vill, använda våra webbformulär för att få kontakt. I de fallen sparar vi den e-postadress som du anger för att kunna kontakta dig.

KAKOR AV TEKNISK KARAKTÄR
För att kunna anlysera och utveckla vår webbsajt används även cookies. Dessa är innehåller information om IP-adress, region, land etc. Insamlad information används även som ett kontinuerligt stöd till drift och felsökning av vår webb. Vid fortsatt användande av pmiab.se godkänner du att cookies och enhetsidentifierare används.

MER INFORMATION?
Mer information om Dataskyddsförordningen hittar du på
https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/

Information om GDPR (EU General Data Protection Regulation)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Facebook
https://www.facebook.com/about/privacy/update#

Google
https://www.google.com/intl/sv/cloud/security/gdpr/