VIKTEN AV EN VISION

Inredning, färg, stil och känsla. Ofta börjar renoverings- eller byggprojektet just med detta – en vision om något nytt. Samtidigt kan just detta vara det svåraste, att sätta en känlsa eller tanke på pappret. En inredares uppgift är bland annat att hjälpa till i den processen. Tillsammans pusslas dina tankar och visioner samman med hotellets grafiska profil, budget och målgrupp av gäster.

Renoverings- och byggprojektet börjar just med en vision om något nytt. Det gamla ska uppgraderas och nya färger och former ta plats. Samtidigt kan just detta vara det svåraste, att sätta en känsla eller tanke på pappret. Inredning, färg, stil och känsla. Vad är det som gör att ett rum känns modernt? Varför ger vissa rum en citypuls medans andra andas fjäll och vildmark. En inredare hjälper till i den här processen och tillsammans pusslas tankar och visioner ihop med hotellets grafiska profil.

VISIONERA
Som i många kreativa processer är det ofta mest effektivt att börja helt fritt och inte tänka på begränsningar. Att tänka utanför boxen är något många pratar om och det handlar om just detta, att se möjligheter och inte begränsningar. Idéer som initialt verkar ouppnåeliga kan leda till något genomförbart men måste först få födas i en tillåtande kreativitet.

Det kan kännas ovant att släppa kontrollen över kostnader och praktiska lösningar men allt det kommer senare i processen. Om man fastnar i alla problem och hinder som kan tänkas finnas så ger man inte utrymme för det nya och obeprövade.

FILTRERA
John Cleese har berättat hur Monthy Python skapade många av sina odödliga sketcher ur ett kreativt kaos. Men att det kaoset också hade sina ramar. Man satte upp en kortare tid där alla idéer och galna tankar uppmuntrades. När tiden tog slut gick man sedan över till att plocka de bästa idéerna för att bearbeta dessa till något konkret. På samma sätt kan man jobba med att ta fram nya inredningskoncept. Visionerandet måste vid en tidpunkt övergå till en process där man konkretiserar de bästa tankarna. Man måste se hur de idéer som bubblat fram kan bli en verklighet. Det är också viktigt att förstå när man lämnar den kreativa brainstorming-fasen. Det är inte effektivt att hoppa tillbaka till visionerandet om man inte absolut måste. 

Även Filtreringsfasen är en kreativ process. Men på ett annat sätt. Nu måste de fantastiska men ogenomförbara idéerna på ett kreativt sätt bli genomförbara. Säg att någon kläckt en idé om en levande bäck i korridoren. Kanske är det inte genomförbart men finns det mattor som ger den känslan? Kan man låta högtalare fylla korridoren med ett porlande? En erfaren inredare kan bidra med val av färger och material samtidigt som de praktiska aspekterna beaktas. Vissa idéer kan kanske genomföras både praktiskt och ekonomiskt men samtidigt skapa en omöjlig arbetssituation för städ och övrig personal. Alla aspekter måste beaktas för bästa resultat.

KONKRETISERA
Efter att visionen och de galna idéerna har filtrerats till något som faktiskt kan genomföras konkretiseras uppdraget. Ett förslag arbetas fram med måttanpassade ritningar, material och färgprover. I samverkan med inredaren bearbetas förslaget där man byter ut, lägger till och drar ifrån tills en slutlig projektbeskrivning finns på bordet.

Behöver du inspiration och idéer kan du kika på våra referensprojekt.